March 2023

March 2022

November 2019

March 2019

October 2018

March 2018

Дүйнөлүк акча жумалыгы

March 14, 2018|, |

Жыл сайын март айында бүткүл дүйнө жүзүндө Дүйнөлүк акча жумалыгы өткөрүлүп келет, ал коомчулуктун көңүлүн финансылык сабаттуулук жана акча каражаттарына аяр мамиле кылуу маселелерине бурууга арналган.

June 2015

FINCA финансылык сабаттуулук боюнча окуу китебинин электрондук вариантын жарыялайт

June 3, 2015||

«ФИНКА Банк» ЖАКтын «Финансылык сабаттуулук» долбоору —  бул өнүгүүнүн ар түрдүү багыттарын, жолдорун жана аспаптарын камтыган көп компоненттүү программа.

January 2015