Локалдык которуулар үчүн реквизиттер:

“ФИНКА Банк” ЖАК
ИНН 02606200310173
ОКПО 23320316
БИК 138001

Биздин банк кардарларына төлөмдөрдүн жаны жолдорун түзүү максатында  корреспонденттик тармагын кеңейтүүдө:

Банктын аталышы SWIFT коду      Валюталар     Мамлекет   
AKTIF BANK CAYTTRISXXX USD, EUR, TRY Түркия
Azer-Turk Bank AZRTAZ22 USD, RUB, AED Азербайджан
Kookmin Bank CZNBKRSEXX USD Түштүк Корея
Landesbank Baden-Wurttemberg SOLADEST EUR Германия
ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK CO.,LTD CZCBCN2X USD, CNY Кытай
«СОЛИД Банк» АК SLDBRUMM RUB Россия Федерациясы
«Народный Банк Казахстана» АК HSBKKZKX USD, KZT Казакстан