FINCA БАНКТЫН «РАХМАТ» ЛОЯЛДУУЛУК ПРОГРАММАСЫ

ЛОЯЛДУУЛУК ПРОГРАММА ДЕГЕН ЭМНЕ ЖАНА АЛ ЭМНЕ ҮЧҮН КЕРЕК?

FINCA Банк «РАХМАТ» лоялдуулук программасын сунуштайт, ал аркылуу Банк өзүнүн туруктуу кардарларына жеңилдиктерди берет. Программанын алкагында кардарларга белгилүү бир статустар ыйгарылат, аларды кызматташуу убагында жогорулатууга болот жана, ошону менен бирге, FINCA Банктан бир топ жеңилдиктерди жана артыкчылыктарды алууга болот.

лоялдуулук программасы кимдер үчүн?

Бул программа Банктын бардык кардарлары үчүн (юридикалык жана жеке жактар), эгерде алардын Банкта:

ЛОЯЛДУУЛУК ПРОГРАММАСЫНДА КАНДАЙ СТАТУСТАРДЫ АЛУУГА БОЛОТ?

КҮМҮШ

ПЛАТИНА

АЛТЫН

VIP

КРИТЕРИЙЛЕР ЖАНА ШАРТТАР

КРЕДИТТЕРИ БАР КАРДАРЛАР ҮЧҮН

ДЕПОЗИТТЕРИ ЖАНА БАНК ЭСЕПТЕРИ БАР КАРДАРЛАР ҮЧҮН

«VIP» СТАТУСУНУН КРИТЕРИЙЛЕРИ