March 2023

October 2022

August 2022

May 2022

АКЧА КОТОРУУЛАР ЭРЕЖЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ

May 30, 2022||

FINCA Банк 2022-жылдын 18-апрелинен тартып Улуттук банктын Кыргыз Республикасында акча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелери жөнүндө Токтомуна төмөндөгүлөр боюнча убактылуу өзгөртүүлөр киргизилгендиги жөнүндө маалымдайт...

March 2022

March 2021

FINCA Банк Кыргызстандын бардык мектептеринин арасында «Эң креативдүү акча топтогуч» улуттук конкурсун ишке киргизүү жөнүндө жарыялайт!

March 1, 2021||

FINCA Банк Кыргызстандын бардык мектептеринин арасында «Эң креативдүү акча топтогуч» улуттук конкурсун ишке киргизүү жөнүндө жарыялайт!