September 2023

June 2023

March 2023

October 2022

August 2022

May 2022

АКЧА КОТОРУУЛАР ЭРЕЖЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ

May 30, 2022||

FINCA Банк 2022-жылдын 18-апрелинен тартып Улуттук банктын Кыргыз Республикасында акча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелери жөнүндө Токтомуна төмөндөгүлөр боюнча убактылуу өзгөртүүлөр киргизилгендиги жөнүндө маалымдайт...