FINCA Банк өз ишинде ачык-айкындуулук принцибин колдонот.

«Финансылык отчеттуулук» бөлүмүндө «ФИНКА Банк» ЖАКтын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык негизги финансылык көрсөткүчтөрү тууралуу маалымат көрсөтүлгөн.