Финансылык отчеттуулук

Финансылык отчеттуулук2019-03-12T15:08:13+06:00

FINCA Банк өз ишинде ачык-айкындуулук принцибин колдонот.

«Финансылык отчеттуулук» бөлүмүндө «ФИНКА Банк» ЖАКтын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык негизги финансылык көрсөткүчтөрү тууралуу маалымат көрсөтүлгөн.