Элге активдерди калыптандырууга, жумуш орундарын түзүүгө жана алардын жашоо деңгээлин жогорулатууга жардам берген узак мөөнөттүү чечимдер аркылуу жакырчылыкты кыскартуу озуйпасы менен катар FINCA Банк коомдук маанидеги иш-чараларды өткөрөт. Негизги көңүл өз ишин өнүктүрүүдө жардам керек болгон жөнөкөй адамга бурулат, анын жашоо-турмушун жакшыртуу жана жаркын келечеги үчүн үйрөтүү, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү.

Социалдык аракеттер

2505, 2018

Конкурс городских проектов «New Bishkek» 2018

May 25, 2018|

24 мая 2018 года на пресс-конференции в информационном агентстве Kabar News National Agency стартовал конкурс на лучший проект по улучшению городской инфраструктуры NEW BISHKEK.