Биздин тейлөө сапатыбызды жакшыртуу боюнча суроолоруңуз, даттанууларыңыз же сунуштарыңыз болсо, бизге кайрылсаңыз болот:

ООЗЕКИ ЖАЗУУ ЖҮЗҮНДӨ ЭЛЕКТРОНДУК ТҮРДӨ
  • Банктын каалаган кызматкерине
  • Маалымат борборуна: 4400 (чалуу акысыз)    же (312) 440-440
  • Банктын филиалдарынын башка телефон номерлерине
  • Даттануулар жана сунуштар китебине
  • Арыз менен
  • Анонимдүү кайрылуулар үчүн бланкты толтуруп, Банктын кеңсесиндеги кутуга салуу менен.

Банктын аткаруучу органынын жетекчиси же башка ыйгарым укуктуу мүчөлөрү, ошондой эле Банктын филиалдарынын жетекчилери керектөөчүлөрдү бекитилген графикке ылайык жеке кабыл алууну жүргүзүшөт: ар бир дүйшөмбү күнү саат 10:00дөн 11:00гө чейин.

Ошондой эле, керектөөчүлөрдү жеке кабыл алуу Банктын жооптуу кызматкери тарабынан да туруктуу негизде жүргүзүлөт.

Кардарлардын жазуу жүзүндөгү кайрылууларын кароо мөөнөтү – отуз календардык күндөн кечиктирбестен жазуу жүзүндө жооп берүү менен.