FINCA ЭЛКАРТ — бул Сиздин карталык эсебинизде сакталган акча каражаттарынызды башкаруунун заманбап, ынгайлуу жана ишенимдүү каражаты, жумасына 7 күн 24 саат бою Кыргызстандын каалаган жеринде жеткиликтүү

Суроо берүү

Мүмкүнчүлүктөр жана артыкчылыктар

  • Чиптуу карталарда акча каражаттарды коопсуз сактоо.

  • Эмгек акыны, пенсияны, жөлөкпулдарды, ошондой эле которулган акчаларды алуу.

  • Товарларга жана кызматтарга акы төлөө үчүн карталык эсептеги акча каражаттарды күнү-түну пайдалануу, ошондой эле банкомат жана Кыргызстандын бардык банктарынын кассалык ПОС-терминалдары аркылуу накталай акча каражаттарды алуу.

  • ПОС-терминалдар аркылуу товарлар жана кызматтар үчүн акы төлөө менен убакытты жана каражатты үнөмдөө.

  • Бүткүл Кыргызстан боюнча ЭЛКАРТ картасынан ЭЛКАРТ картасына акча каражаттарды дароо которуу жана алуу — ЭЛКАРТ Мобайл мобилдик тиркемеси аркылуу (акча которуучулар жана алуучулар үчүн акысыз) же акча которуу функциясы бар банкоматтар аркылуу.

  • СМС-билдирүү кызматы жана ЭЛКАРТ Мобайл мобилдик тиркемеси аркылуу (акысыз) карталардагы акча каражаттарынын жүгмртүлүшүн жана калдыгын эсепке алуу жана көзөмөлдөө.

  • FINCA Банктын бөлүмдөрүндө кассалык ПОС- терминалдар аркылуу карталык эсепти толуктоо.

  • ЭЛКАРТ Мобайл мобилдик тиркемеси аркылуу коммуналдык жана башка төлөмдөрдү төлөө (акысыз).

  • FINCA ЭЛСОМ капчыгынан акча каражаттарын чыгаруу — капчыктан FINCA ЭЛКАРТ картасына акчаны которуу жолу менен

ТИРКЕМЕЛЕР

Шарттары Наркы, сом менен
Картанын иштее мевнету 5 жыл
Карталык эсептин валютасы сом
Чиптуу картаны чыгаруу Жеке жакта р учун Акысыз
Жоголгондо 250 сом
Картаны тейлее Жеке жактар учун Жыл ы на 100 сом (картаны чыгарууга арыз жазууда теленет)
Картаны кайра чыгаруу Меенету аяктаганда Акысыз
Акча каражаттарын накталай алуу Банкоматтар жана КРнын бардык банк-тарынын кассалык ПОС-терминалдары аркылуу Сумманын 0,3%
Балансты жана ми- ни-кечурмену суроо (банкоматтарда гана) Банкоматтар жана КРнын бардык банк- тарынын кассалык ПОС-терминалдары аркылуу 4 сом
Эсеп боюнча СМС-бил-дируу (коштуруу жана ечуруу – кардардын ары-зы боюнча акысыз) Карталык эсептеги акча каражаты-нын жугуртулушу женунде Ай сайын 25 сом
Товарлар жана кызмат-тар учун акы телее КРнын бардык банктарынын ПОС-терминалдары аркылуу Акысыз

FINCA ЭЛКАРТ КАРТАСЫН АЛУУГА ОНЛАЙН ӨТҮНМӨ

FINCA ЭЛКАРТ картасын алууга онлайн өтүнмөнү толтуруп, жөнөтүңүз. Биз аны кыска мөөнөттө карап чыгабыз.