FINCA ЭЛКАРТ

FINCA ЭЛКАРТ

2019-04-10T18:03:44+06:00September 30, 2018|

FINCA ЭЛКАРТ — бул Сиздин карталык эсебинизде сакталган акча каражаттарынызды башкаруунун заманбап, ынгайлуу жана ишенимдүү каражаты, жумасына 7 күн 24 саат бою Кыргызстандын каалаган жеринде жеткиликтүү

Суроо берүү

Мүмкүнчүлүктөр жана артыкчылыктар

  • Чиптуу карталарда акча каражаттарды коопсуз сактоо.

  • Эмгек акыны, пенсияны, жөлөкпулдарды, ошондой эле которулган акчаларды алуу.

  • Товарларга жана кызматтарга акы төлөө үчүн карталык эсептеги акча каражаттарды күнү-түну пайдалануу, ошондой эле банкомат жана Кыргызстандын бардык банктарынын кассалык ПОС-терминалдары аркылуу накталай акча каражаттарды алуу.

  • ПОС-терминалдар аркылуу товарлар жана кызматтар үчүн акы төлөө менен убакытты жана каражатты үнөмдөө.

  • Бүткүл Кыргызстан боюнча ЭЛКАРТ картасынан ЭЛКАРТ картасына акча каражаттарды дароо которуу жана алуу — ЭЛКАРТ Мобайл мобилдик тиркемеси аркылуу (акча которуучулар жана алуучулар үчүн акысыз) же акча которуу функциясы бар банкоматтар аркылуу.

  • СМС-билдирүү кызматы жана ЭЛКАРТ Мобайл мобилдик тиркемеси аркылуу (акысыз) карталардагы акча каражаттарынын жүгмртүлүшүн жана калдыгын эсепке алуу жана көзөмөлдөө.

  • FINCA Банктын бөлүмдөрүндө кассалык ПОС- терминалдар аркылуу карталык эсепти толуктоо.

  • ЭЛКАРТ Мобайл мобилдик тиркемеси аркылуу коммуналдык жана башка төлөмдөрдү төлөө (акысыз).

  • FINCA ЭЛСОМ капчыгынан акча каражаттарын чыгаруу — капчыктан FINCA ЭЛКАРТ картасына акчаны которуу жолу менен

Жеке жактар үчүн төлөм карталарынын тарифтери
Пенсияларды жана жөлөкпулдарды үчүн тарифтери
«ФИНКА Банк» ЖАКтын эмгек акы долбоорунун алкагында юридикалык жактарды тейлөө боюнча тарифтери
«ФИНКА Банк» ЖАКтын жеке жактар үчүн 2019-жылдын 05-апрелден тартып колдонуудагы тарифтери
Шарттары Наркы, сом менен
Картанын иштее мевнету 3 жыл
Карталык эсептин валютасы сом
Чиптуу картаны чыгаруу Жеке жакта р учун Акысыз
Жоголгондо 250 сом
Картаны тейлее Жеке жактар учун Жыл ы на 100 сом (картаны чыгарууга арыз жазууда теленет)
Картаны кайра чыгаруу Меенету аяктаганда Акысыз
Акча каражаттарын накталай алуу Банкоматтар жана КРнын бардык банк-тарынын кассалык ПОС-терминалдары аркылуу Сумманын 0,3%
Балансты жана ми- ни-кечурмену суроо (банкоматтарда гана) Банкоматтар жана КРнын бардык банк- тарынын кассалык ПОС-терминалдары аркылуу 4 сом
Эсеп боюнча СМС-бил-дируу (коштуруу жана ечуруу – кардардын ары-зы боюнча акысыз) Карталык эсептеги акча каражаты-нын жугуртулушу женунде Ай сайын 25 сом
Товарлар жана кызмат-тар учун акы телее КРнын бардык банктарынын ПОС-терминалдары аркылуу Акысыз

Заявка на открытие карты FINCA ЭЛКАРТ