«Ырааттама боюнча төлөм» кызматы

«Ырааттама боюнча төлөм» кызматы

2019-02-28T15:07:38+06:00September 30, 2018||

Сизге төмөнкүлөргө мүмкүндүк берет:

FINCA банктагы банк эсептери аркылуу төлөмдөрдү жана которууларды автоматтык түрдө, банкка барбастан үзгүлтүксүз жүргүзүү.

Мисалы:

FINCA Банктагы атасынын банк эсебинен FINCA Банктагы баласынын банк эсебине ай сайын 1000 сомдон акча которуу

Бизге жазуу жүзүндөгү нускаманы берип койсоңуз, керектүү операцияларды сиз үчүн биз аткарабыз.

«ФИНКА Банк» ЖАКтын жеке жактар үчүн 2019-жылдын 05-марттан тартып колдонуудагы тарифтери

Кызмат тууралуу кошумча маалыматты FINCA Банктын маалымат борборунан 44 00 кыска уюлдук номери аркылуу же Банктын кеңсесинен ала аласыз.