Соода эквайринги

Кирешеңизди көбөйтүңүз!

ПОС-терминалдар

2019-02-28T16:58:23+06:00September 30, 2018||

Соода эквайринги – бул ПОС-терминал аркылуу товарлар жана кызматтар үчүн акы төлөөдө банктык төлөм карталарын кабыл алуу.

«ФИНКА Банк» ЖАК накталай эмес төлөм жүргүзүү үчүн ЭЛКАРТ улуттук төлөм системасынын картасын кабыл алуу чечимин сунуштайт.

Элкарт улуттук төлөм системасы – миллиондон ашык санда чыгарылган карта, Кыргызстандын бардык түзүлүштөрүндө кабыл алынат, накталай эмес төлөмдөрдү кеңири жайылтуу максатында банктар аралык комиссиялардын чендери аз.

FINCA Банктан соода эквайрингди орнотуунун артыкчылыктары:

 • Атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү жогорулатуу – жаңы кардарларды – банк карталарын кармоочуларды тартуунун эсебинен акча жүгүртүүнү көбөйтүү.
 • Аброюн бекемдөө – накталай эмес төлөм жүргүзүү мүмкүнчүлүгү менен ишкана заманбап технологиялардын бардык артыкчылыктарын пайдаланган ишкана катары өзүнүн жаңы сапаттуу имиджин түзөт.
 • Кирешени көбөйтүү – кардарлар банк карталары аркылуу төлөм жүргүзүү менен көбүрөөк акча сарпташат, себеби, накталай акча менен төлөөдө колунда бар акча менен гана чектелишет.
 • Чыгымдарды азайтуу – төлөмдөрдү банк карталары аркылуу төлөө менен инкассацияга кеткен чыгымдар жана накталай акча каражаттарды сактоого жана эсептеп чыгууга кеткен чыгымдар бир топ кыскарып, ишкана сатуудан алынган салыкты төлөөдөн бошотулат.
 • Кыска мөөнөттүн ичинде каражат ишкананын эсептешүү эсебине түшөт.
  Дисконттук программаларга катышуу мүмкүнчүлүгү – бул карта кармоочуларды накталай эмес төлөм жүргүзүүгө дем берет жана сатуунун көлөмүн көбөйтөт.
 • Заманбап зымсыз ПОС-терминалдар. Кызматкерлерди акысыз окутуу жана тийиштүү материалдар менен камсыздоо.
 • Интернет-банкингдеги эсептешүү эсебин башкаруу.

FINCA Банктан соода эквайрингди коштуруу үчүн 3 жөнөкөй аракетти аткаруу керек:

 • Коштуруу үчүн арыз толтуруу
 • Финансылык шарттарды талкуулоо
 • Келишим түзүү үчүн документтердин топтомун берүү

ПОС-терминалдарды тейлөө боюнча тарифтер

«ФИНКА Банк» ЖАКтын юридикалык жактар, жеке ишкерлер үчүн 05-марттан тартып колдонуудагы тарифтери

FINCA Банктан соода эквайрингин коштуруу менен Сиздин ишкана төмөнкүдөй кошумча жарнамага ээ болот:

 • ишкана жана андагы накталай эмес төлөм жүргүзүү мүмкүнчүлүгү тууралуу маалымат Банктын fincabank.kg сайтына жайгаштырылат.
 • ишкана тууралуу маалымат Банктын сатуу көлөмүн көбөйтүүгө багытталган жарнамалык кампанияларына жайгаштырылат.

POS-терминалдардын дарегинин толук тизмеси

FINCA Банктын Маалымат борборунун төмөнкү телефондоруна күнү-түнү чалып, толук маалымат алсаңыздар болот: +996 440 440 же 4400 (бардык уюлдук байланыш операторлору үчүн акысыз).