ОВЕРДРАФТ – СИЗДИН КОШУМЧА КАПЧЫГЫҢЫЗ

ЭСЕБИҢИЗДЕГИ КАРАЖАТЫҢЫЗ ЖЕТПЕЙ, АКЧА АЗЫР КЕРЕК БОЛУП ЖАТАБЫ?

FINCA БАНК СИЗГЕ ЭЛКАРТ ТӨЛӨМ КАРТАЛАРЫ БОЮНЧА ФИНАНСЫЛЫК МҮМКҮНЧҮЛҮГҮҢҮЗДҮ КЕҢЕЙТҮҮНҮ ЖАНА «ОВЕРДРАФТ» КЫЗМАТЫН КОЛДОНУУНУ СУНУШТАЙТ.

  • 5000 СОМДОН 150 000 СОМГО ЧЕЙИН ПАЙДАЛУУ ЧЕН БОЮНЧА, ЖЫЛЫНА 0% БАШТАП
  • 36 АЙГА ЧЕЙИНКИ МӨӨНӨТКӨ
  • КҮРӨӨСҮЗ

ОВЕРДРАФТ ДЕГЕН ЭМНЕ?

ОВЕРДРАФТ – БУЛ FINCA БАНКТАГЫ ЭМГЕК АКЫ ДОЛБООРУНУН КАТЫШУУЧУЛАРЫНЫН ЭЛКАРТ КАРТАСЫНА ЭМГЕК АКЫНЫН 100% ЧЕЙИНКИ ӨЛЧӨМҮНДӨ БЕРИЛҮҮЧҮ ЫҢГАЙЛУУ НАСЫЯ.

Овердрафт – пайдалуу жеңилдетилген мөөнөт менен насыя берүү. Сиз насыяны жеңилдетилген мөөнөт аяктаганга чейин мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша бөлүктөп же толук төлөй аласыз. Сизге ыңгайлуу болсун үчүн, Банк насыянын Сиз накталай түрдө пайдаланган суммасына гана пайыздарды чегерет. Накталай эмес жүргүзүлгөн операцияларга жеңилдетилген мөөнөттө пайыздар чегерилбейт!

ОВЕРДРАФТ КАДИМКИ НАСЫЯДАН ЭМНЕСИ МЕНЕН АЙЫРМАЛАНАТ?

– КҮРӨӨ ТАЛАП КЫЛЫНБАЙТ

– КЫСКА МӨӨНӨТТӨ КАРАП ЧЫГУУ ЖАНА НАСЫЯ ЛИМИТИН БЕКИТҮҮ

– ОВЕРДРАФТТЫ КААЛАГАН УБАКТА АЛУУ

– НАСЫЯНЫ ТӨЛӨӨ ЫҢГАЙЛУУ

ПАЙЫЗДЫК ЧЕН

ЖЕҢИЛДЕТИЛГЕН ЧЕН – ЖЫЛЫНА 0%

накталай эмес эсептешүүдө

НЕГИЗГИ ЧЕН – ЖЫЛЫНА 28,56%*

насыя алуу жана аны төлөө убагындагы накталай операциялар боюнча

МӨӨНӨТҮН ӨТКӨРҮҮДӨГҮ ЧЕН – ЖЫЛЫНА 32,64%

(айына 2,72%)

Овердрафтты накталоо үчүн комиссия: банкоматтар же Банктын кассаларындагы ПОС-терминалдар аркылуу – Банктын картаны тейлөө боюнча тарифтерине ылайык
*натыйжалуу пайыздык чен: 31,89%

ОВЕРДРАФТ БЕРҮҮНҮН ШАРТТАРЫ:

ВАЛЮТАСЫ: КЫРГЫЗ СОМУ

КОЛДОНУУ МӨӨНӨТҮ: 36 АЙГА ЧЕЙИН, БИРОК КАРТАНЫ КОЛДОНУУ МӨӨНӨТҮНӨН АШЫК ЭМЕС

ЖЕҢИЛДЕТИЛГЕН МӨӨНӨТ: 40 КҮНГӨ ЧЕЙИН, ОПЕРАЦИЯ ЖҮРГҮЗҮЛГӨН УБАКТАН ТАРТЫП

НАСЫЯНЫН СУММАСЫ: 5 000 СОМДОН 150 000 СОМГО ЧЕЙИН, МЫНДА: АКЫРКЫ 6 АЙДАГЫ ОРТОЧО АЙЛЫК ЭМГЕК АКЫНЫН 100% КӨП ЭМЕС.

ОВЕРДРАФТТЫ ТӨЛӨӨ КАНТИП ЖҮРГҮЗҮЛӨТ?

  • Насыя боюнча негизги карызды каалаган убакта төлөөгө болот жана насыя лимити төлөмдүн суммасына кайтарылат.
  • Чегерилген пайыздар боюнча төлөм айына бир жолу автоматтык түрдө же Сиздин каалооңуз боюнча жүргүзүлөт
  • Банктын кеңселеринде жана Интернет-банкинг аркылуу каалаган убакта.

  • Пайыздарды чегерүү айдын акыркы жумуш күнүндө жана Банк тарабынан FINCA ЭЛКАРТ төлөм картасы аркылуу берилген каражаттар накталай пайдаланылган күндөр үчүн гана жүргүзүлөт.

КАНТИП Овердрафт НАСЫЯ АЛУУГА БОЛОТ?

ОНЛАЙН АРЫЗДЫ ТОЛТУРУҢУЗ

Биз маалыматтарыңыздын коопсуздугуна жана сакталышына кепилдик беребиз

МЕНЕДЖЕРДИН КЕҢЕШИН АЛЫҢЫЗ

Биздин адистер Сиз менен байланышат

НАСЫЯНЫ ТАРИЗДЕҢИЗ

Тиешелүү документтер менен Банктын каалаган кеңсесине кайрылып, акчаны алыңыз

ОНЛАЙН ЗАЯВКА НА КРЕДИТ