Интернет-банкинг

2019-03-06T15:11:54+06:00January 11, 2019|

Интернет-банкинг

«ФИНКА Банк» ЖАК финансылык каражаттарды башкарууда максималдуу ыңгайлуулукту камсыздоо максатында, кардарлары үчүн Интернет-Банкинг кызматын сунуштайт.

ФИНКА Банктын Интернет Банкинг кызматынын жардамы менен Сиз Кыргызстандын каалаган жеринен жуманын 7 күнүндө 24 саат бою эсептерди алыстан башкаруу мүмкүндүгүнө ээ болосуз.

Интернет-Банкингге кирүү

ФИНКА Банктын Интернет-Банкингинин мүмкүнчүлүктөрү жана артыкчылыктары:

 • Туташуу акысыз жана тейлөө үчүн комиссия алынбайт
 • Эсептеги акча каражаттардын жүгүртүлүшүн жана калдыгын эсепке алуу жана көзөмөлдөө
 • Кыргызстандын каалаган жеринен акча каражаттарды башкаруу менен убакытты үнөмдөө

ФИНКА Банктын Интернет-Банкинги аркылуу көрсөтүлө турган кызматтардын түрлөрү:

 • Мөөнөттүү жана топтолуучу депозитти ачуу
 • Топтолуучу депозитти толуктоо
 • Насыяларды төлөө
 • Бардык валюталарда накталай эмес акча алмаштыруу операцияларын жүргүзүү
 • ФИНКА Банктагы эсептердин ортосунда акча которуу
 • ФИНКА Банктагы эсептен башка коммерциялык банктагы эсепке акча которуу
 • Карталык эсептер менен иштөө
 • «Ырааттама боюнча төлөмдөр» – кардардын ФИНКА Банктагы бир эсебинен башка эсебине каражаттарды автоматтык түрдө которуу кызматы
 • Операциялардын шаблондорун түзүү (ал шаблондордун жардамы менен кийин төлөмдөрдү жана акча которууларды, о.э. башка операцияларды оңой жана тез жүргүзүүгө болот)

Интернет-Банкинг аркылуу накталай эмес операцияларды жүргүзүү боюнча тарифтер жана лимиттер:

Жеке жактар үчүн тарифтер
Юридикалык жактар үчүн тарифтер
Интернет-Банкинг аркылуу накталай эмес операцияларды жүргүзүү боюнча лимиттер
«Интернет-Банкинг» системасында кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси жана тейлөө графиги

«ФИНКА Банк» ЖАК Интернет-Банкинг системасына кирүүнүн 2 режимин сунуштайт:

«Көрүү режими» – операцияларды жүргүзбөстөн, эсептер боюнча маалыматты онлайн режиминде алууга мүмкүндүк берет.

Көрүү режимин колдонуудагы мүмкүнчүлүктөр:

 • Эсеп/эсептер боюнча көчүрмөлөрдү алуу
 • Акча каражаттардын жүгүртүлүшү тууралуу маалыматты басып чыгаруу

«Толук режим» – эсеп боюнча бардык керектүү операцияларды жүргүзүүгө мүмкүндүк берет

Толук режимди колдонуудагы мүмкүнчүлүктөр:

 • Мөөнөттүү жана топтолуучу депозитти ачуу
 • Топтолуучу депозитти толуктоо
 • Насыя эсеби боюнча операцияларды жүргүзүү
 • Эсеп/эсептер боюнча көчүрмө алуу
 • Эсеп/эсептер боюнча операцияларды жүргүзүү
 • Акча которууларды жана башка операцияларды жүргүзүү

ФИНКА Банктын Интернет-банкинг кызматы ЖЕКЕ жана ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАР үчүн көрсөтүлөт.

Интернет-Банкингге туташуу тартиби:

Системага кирүү мүмкүндүгүн алуу үчүн ФИНКА Банктын кеңселерине кайрылып, арызды толтуруп, келишимге кол коюу керек жана Интернет-Банкингге кирүү үчүн паролду алуу керек.

Ошондой эле, кошумча коопсуздукту камсыздоо максатында, кардар Е-токен түзүлүшүн сатып алса болот.
*Е-токен – бул корголгон түзүлүш, ал кош факторлуу аутентификацияны жүргүзүүгө жана ИНТЕРНЕТ-Банкинг системасына коопсуз кирүүгө арналат.

ФИНКА Банктын Интернет-Банкингинде иштөө үчүн акыркы версиядагы стандарттуу интернет браузерлер колдонулат (Mozilla, Chrome, Opera, Safari).

Колдонуучулар үчүн нускаманы PDF форматында бул жерден жүктөп алууга болот: ЖЕКЕ ЖАКТАР ҮЧҮН жана ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАР ҮЧҮН

ФИНКА Банктын Интернет-банкинг кызматы – бул эсептердеги акча каражаттарды башкаруунун ыңгайлуу, ишенимдүү жана жөнөкөй жолу.

Свяжитесь с нами

Уважаемый Клиент,

Если у Вас есть вопрос, Вы можете найти ответ на него в разделе «Часто задаваемые вопросы». Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его нам, заполнив специальную форму. Вам обязательно будет предоставлен ответ.