Акча которуулар

Акча которуулар

2019-02-28T15:12:55+06:00September 30, 2018||

«ФИНКА Банк» ЖАК акча которуу боюнча төмөнкү кызматтарды көрсөтөт:

«Золотая Корона» системасы боюнча акча которуулар

  • эсеп ачпастан, Россияга, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө; АКШ долларында, евро, рубль менен

Contact системасы боюнча акча которуулар

  • АКШ долларында, евро, рубль менен эсеп ачпастан бүт дүйнө жүзүнө

«Юнистрим» системасы боюнча акча которуулар

  • АКШ долларында, евро, рубль менен эсеп ачпастан бүт дүйнө жүзүнө

«Тулпар» системасы боюнча акча которуулар

  • эсеп ачпастан, Кыргызстан ичинде, «ФИНКА Банк» ЖАКтын кеңселеринин ортосунда

Денежные переводы по системе «Ria»

  • Охват: страны Европы, США, Ближнего и Дальнего зарубежья
  • Валюта: евро/доллары США
  • Комиссия: 1% -3% в зависимости от суммы перевода

клиринг жана гросс системалары боюнча акча которуулар

Кыргызстан боюнча улуттук валютада(коммерциялык банктардын ортосунда)

Суммасы Комиссиясы Эскертүү
1 миллион сомго чейин, аны кошкондо 20 сом шашылыш эмес төлөмдөр саат 11:00гө чейин
1 миллион сомдон жогору 100 сом шашылыш төлөмдө саат 15:00гө чейин

SWIFT системасы боюнча акча которуулар

үрдүү өлкөлөргө, каалаган валютада, сумма боюнча чектөөлөрсүз

Валютасы “OUR” жөнөтүүчүнүн эсебинен комиссия Жөнөтүүчүнүн эсебинен комиссия –  “OUROUR” менен кепилденген
АКШ доллары 0,1%

мин. – 20 доллар

мкс. – 200 доллар

0,2%

мин. – 70 долларов

мкс. – 400 долларов

Евро 0,1%

мин. – 20 евро

мкс. – 200 евро

колдонулбайт
Рубль / Тенге 0,1%

мин. – 200 рубль

мкс. – 1000 рубль

мин. – 1000 тенге

мкс. – 5000 тенге

колдонулбайт