FINCA’НЫН ЭЛ АРАЛЫК ГЛОБАЛДЫК ОЗУЙПАСЫ

Адамдар жашап жана иштеп жаткан коомдо алардын түшүнүгүнө жана муктаждыктарына негизделген туруктуу жана масштабдуу чечимдер аркылуу жакырчылыкты жоюу.

FINCA’НЫН КЕЛЕЧЕК БАГЫТЫ

Адамдар өз келечегин куруу үчүн билимин, талантын жана күч-аракетин колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон коомду түзүү.

БИЗДИН МАКСАТ

Аз кирешеге ээ адамдарга жана жамааттарга өз келечегине инвестиция кылууга мүмкүндүк берүүчү инновациялык жана натыйжалуу финансылык кызматтарды пайдалуу жана жоопкерчиликтүү көрсөтүүчү стандарттуу эмес коомдук Банк болуу.

FINCA ГЛОБАЛДЫК ТАРМАГЫ

FINCA компаниясынын штаб-квартирасы Колумбия аймагынын Вашингтон шаарында жайгашкан, ал эми Африкадагы, Евразиядагы, Жакынкы Чыгыштагы жана Түштүк-Чыгыш Азиядагы, ошондой эле Латын Америкасындагы 16 туунду компанияларындагы кардарларынын саны 2.7 миллиондон ашык. Биздин компания – азыркы микрофинансылык тармактардын ичинен рынокту кеңири жана ар тараптуу камтыган компаниялардын бири.