ОЗУЙПА

FINCAнын озуйпасы– элге активдерди калыптандырууга, жумуш орундарын түзүүгө жана алардын жашоо деңгээлин жогорулатууга жардам берген узак мөөнөттүү чечимдер аркылуу жакырчылыкты кыскартуу.

МҮДӨӨ

FINCAнын мүдөөсү – бул дүйнө жүзүндөгү элдердин жашоосун жакшыртуучу туруктуу жана өсүп-өнүккөн социалдык ишканалардын кеңири тармагын түзүү.

УЮМ

FINCA компаниясынын штаб-квартирасы Колумбия Округундагы Вашингтон шаарында жайгашкан, өзүнүн Африкадагы, Евразиядагы, Жакынкы Чыгыштагы жана Түштүк Чыгыш Азиядагы, ошондой эле Латын Америкасындагы 20 туунду компаниясында кардарларынын саны 2.6 миллиондон ашык адамды түзөт. Биздин компания рыноктогу микрофинансы тармактарынын арасында өтө кеңири жана ар тараптуу кызматтарды камтыган компаниялардын бири.