Интернет-Банкингди кошуу үчүн онлайн өтүнмөнү толтуруп жөнөтүңүз, биз кыска мөөнөттүн ичинде карайбыз.