90-жылдарда үй-бүлө башчысы, багуучусу Төлөбектин азык-түлүктөрдү саткан вагончиги бар болчу. 14 жыл мурун биринчи кредитин алып, жер сатып алып, өз колу менен кичинекей дүкөн салган.

Жыл сайын ал бизнесин кеңейтип, дүкөнүн «1000 түркүн» деп атап койгон, себеби, анда күндөлүк жашоого керектелүүчү бардык нерселер, азык-түлүктөр бар.