Банктын Директорлор Кеңеши

Директорлор Кеңеши жоопкерчиликтүү финансылык тейлөөнү камсыз кылууга мүмкүндүк берген кеңири, ар кыл билимдерге жана көндүмдөргө ээ.

Флорин Лила

ДИРЕКТОРЛОР КЕНЕШИНИН ТОРАГАСЫ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ЖАНА ЕВРАЗИЯ АЙМАГЫ БОЮНЧА АЙМАКТЫК ДИРЕКТОР FINCA Интернешнл

Чикако Куно

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨСҮ, ТАБС ДИРЕКТОРУ (ТРАНСФОРМАЦИЯ, АКЦИОНЕРДИК КАПИТАЛ, БИРИГҮҮ ЖАНА СИҢИРИП АЛУУ)

Мерал Курдаш

Член Совета Директоров

Тургунбекова Эльнура

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨСҮ

Карпович Станислав

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨСҮ

FINCA Банктын Башкармалыгы

Экономиканын ар кайсы тармагындагы эбегейсиз тажрыйбага, көндүмдөргө жана билимдерге ээ кесипкөйлөрдүн командасы

Саидахматов Махмуд

БАШКАРМАСЫНЫН ТӨРАГАСЫ

Бегалиев Максат

БАШКАРМАЛЫГЫНЫН МҮЧӨСҮ

Асланова Назакат

БАШКАРМАНЫН ТӨРАГАСЫНЫН ОРУН БАСАРЫ, ОПЕРАЦИЯЛЫК ДИРЕКТОР

Ассета Красножонова

БАШКАРМАЛЫГЫНЫН МҮЧӨСҮ

Алексей Горбатовский

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

Глобалдуу жетекчилик

FINCA Микрофинансылык Холдингинин Глобалдуу Жетекчилиги 10 000ден ашык кызматкерден турган уюмду башкарат