Банктын Директорлор Кеңеши

Директорлор Кеңеши жоопкерчиликтүү финансылык тейлөөнү камсыз кылууга мүмкүндүк берген кеңири, ар кыл билимдерге жана көндүмдөргө ээ.

Флорин Лила

ДИРЕКТОРЛОР КЕНЕШИНИН ТОРАГАСЫ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ЖАНА ЕВРАЗИЯ АЙМАГЫ БОЮНЧА АЙМАКТЫК ДИРЕКТОР FINCA Интернешнл

КЕНЕНИРЭЭК

Чикако Куно

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨСҮ, ТАБС ДИРЕКТОРУ (ТРАНСФОРМАЦИЯ, АКЦИОНЕРДИК КАПИТАЛ, БИРИГҮҮ ЖАНА СИҢИРИП АЛУУ)

КЕНЕНИРЭЭК

Мерал Курдаш

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨСҮ

КЕНЕНИРЭЭК

Тургунбекова Эльнура

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨСҮ

КЕНЕНИРЭЭК

FINCA Банктын Башкармалыгы

Экономиканын ар кайсы тармагындагы эбегейсиз тажрыйбага, көндүмдөргө жана билимдерге ээ кесипкөйлөрдүн командасы

Саидахматов Махмуд

БАШКАРМАСЫНЫН ТӨРАГАСЫ

КЕНЕНИРЭЭК

Бегалиев Максат

БАШКАРМАЛЫГЫНЫН МҮЧӨСҮ

КЕНЕНИРЭЭК

Асланова Назакат

БАШКАРМАНЫН ТӨРАГАСЫНЫН ОРУН БАСАРЫ, ОПЕРАЦИЯЛЫК ДИРЕКТОР

КЕНЕНИРЭЭК

Ассета Красножонова

БАШКАРМАЛЫГЫНЫН МҮЧӨСҮ

КЕНЕНИРЭЭК

Алексей Горбатовский

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

КЕНЕНИРЭЭК

Глобалдуу жетекчилик

FINCA Микрофинансылык Холдингинин Глобалдуу Жетекчилиги 10 000ден ашык кызматкерден турган уюмду башкарат

ГЛОБАЛДУУ ЖЕТЕКЧИЛИК