Банктын Директорлор Кеңеши

Директорлор Кеңеши жоопкерчиликтүү финансылык тейлөөнү камсыз кылууга мүмкүндүк берген кеңири, ар кыл билимдерге жана көндүмдөргө ээ.

Флорин Лила

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН ТӨРАГАСЫ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ЖАНА ЕВРАЗИЯ БОЮНЧА АЙМАКТЫК ДИРЕКТОР

Тургунбекова Эльнура

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨСҮ

Фисник Кепуска

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨСҮ

Toрoбaeва Hуpгул

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨСҮ

FINCA БАНКТЫН ЖЕТЕКЧИЛИГИ

Экономиканын ар кайсы тармагындагы эбегейсиз тажрыйбага, көндүмдөргө жана билимдерге ээ кесипкөйлөрдүн командасы

Саидахматов Махмуд

БАШКАРМАНЫН ТӨРАГАСЫ

Бегалиев Максат

БАШКАРМАНЫН ТӨРАГАСЫНЫН ОРУН БАСАРЫ, ФИНАНСЫЛЫК ДИРЕКТОР

Асланова Назакат

БАШКАРМАНЫН ТӨРАГАСЫНЫН ОРУН БАСАРЫ, КОММЕРЦИЯЛЫК ДИРЕКТОР

Ассета Красножонова

БАШКАРМАНЫН ТӨРАГАСЫНЫН ОРУН БАСАРЫ, ОПЕРАЦИЯЛЫК ДИРЕКТОР

Алексей Горбатовский

БАШКАРМАНЫН МҮЧӨСҮ, ЮРИДИКАЛЫК БӨЛҮМДҮН БАШЧЫСЫ

Глобалдуу жетекчилик

FINCA Микрофинансылык Холдингинин Глобалдуу Жетекчилиги 10 000ден ашык кызматкерден турган уюмду башкарат