FINCA Банк “Золотая Корона” системасы аркылуу АКШ долларында келип түшкөн акча которууларды берүүнү убактылуу токтотот. Ушул себептен, “Золотая Корона” системасы аркылуу АКШ долларында келип түшкөн которуулар эч кандай валютада берилбейт.

Түшүнүү менен кабыл алганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз!

«ФИНКА Банк» ЖАК