АЙЫМДАРДЫН «КЫЯЛ»
ТОПТОЛУУЧУ ДЕПОЗИТИ

Кыялдарыңызды орундатыңыз!

БАЛДАРДЫН ТОПТООЧУ
ДЕПОЗИТИ

Балаңыздын келечегин
камсыздаңыз!

МӨӨНӨТТҮҮ ДЕПОЗИТИ

Колуңузда бар каражатты үнөмдөп, топтоңуз!

АЛУУ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ
БАР ТОПТОЛУУЧУ ДЕПОЗИТ

Бүгүндөн акча топтоп баштаңыз!

ТОПТОЛУУЧУ ДЕПОЗИТИ

Кошумча киреше алыңыз!

«КУТ» ПЕНСИЯЛЫК
ЭСЕБИ

Пенсияңызга кошумча киреше алыңыз!