FINCA Банк тейлөө сапатын жакшыртуу максатында кардарлардын муктаждыктарын жана күткөн нерселерин изилдөөгө көп көңүл бөлөт, ошондой эле өзүнүн кардарларына даттанууларды тез жана адилеттүү чечүүгө кепилдик берет.

Даттанууларды жана сунуштарды калтыруу үчүн форманы толтуруңуз